7 NHÓM LÃNG PHÍ (7 WASTES OF LEAN) THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS

7 NHÓM LÃNG PHÍ THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS
7 NHÓM LÃNG PHÍ THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS

Việc doanh nghiệp phát hiện ra được 7 loại lãng phí trong doanh nghiệp của mình là một điều cực kỳ quan trọng. Chúng giúp doanh nghiệp tìm ra được các lỗi sai đang hình thành trong hoạt động nội bộ của công ty. Từ đó cải thiện được hiệu suất công việc của từng tổ chức bằng cách chỉ ra được những khu vực nào cần được cải tiến và đảm bảo được các mục tiêu.

1. Lãng phí vận chuyển (Transportation Waste)

Vận chuyển là một hoạt động quan trọng trong hoạt động Logistics, tuy nhiên cũng là một trong những nguồn gốc chính của lãng phí. Các lãng phí vận chuyển thường gặp trong hoạt động Logistics bao gồm:

1.1 Vận chuyển không cần thiết

Một trong những lãng phí vận chuyển phổ biến nhất là việc vận chuyển sản phẩm không cần thiết. Điều này có thể xảy ra khi hàng hóa được giao hàng quá hạn hoặc không theo lịch trình đã định. Việc này không chỉ tốn kém cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

1.2 Sử dụng phương tiện vận tải không phù hợp

Sử dụng phương tiện vận tải không phù hợp
Sử dụng phương tiện vận tải không phù hợp

Việc sử dụng phương tiện vận tải không phù hợp cũng là một nguồn gốc của lãng phí vận chuyển. Ví dụ, việc sử dụng xe tải để vận chuyển hàng nhẹ hoặc sử dụng container để vận chuyển hàng nhỏ lẻ sẽ dẫn đến quá tải hoặc sử dụng không hết công suất của phương tiện. Điều này sẽ làm tăng chi phí vận chuyển và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động Logistics.

1.3 Lộ trình vận chuyển không tối ưu

Một lãng phí vận chuyển khác là lộ trình vận chuyển không tối ưu. Điều này có thể xảy ra khi các đơn hàng được giao đi theo đường vòng, dẫn đến thời gian giao hàng chậm trễ và tăng chi phí vận chuyển. Việc lập kế hoạch và quản lý lộ trình vận chuyển cẩn thận là cần thiết để giảm thiểu lãng phí này.

1.4 Giữ hàng quá lâu trong kho hoặc tại các điểm trung chuyển

Việc giữ hàng quá lâu trong kho hoặc tại các điểm trung chuyển cũng là một nguồn gốc của lãng phí vận chuyển. Việc này không chỉ tăng chi phí lưu kho mà còn ảnh hưởng đến khả năng sản xuất và giao hàng đúng thời hạn. Do đó, việc quản lý tồn kho và lộ trình vận chuyển hiệu quả là rất quan trọng trong hoạt động Logistics.

2. Lãng phí tồn kho (Inventory Waste)

Tồn kho là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động Logistics, tuy nhiên cũng là một nguồn gốc của lãng phí. Các lãng phí tồn kho thường gặp trong hoạt động Logistics bao gồm:

2.1 Tồn kho quá nhiều

Một trong những lãng phí tồn kho phổ biến nhất là việc tồn kho quá nhiều. Điều này có thể dẫn đến hàng hóa bị hư hỏng, lỗi thời hoặc chi phí lưu kho cao. Ngoài ra, việc tồn kho quá nhiều cũng ảnh hưởng đến khả năng sản xuất và giao hàng đúng thời hạn.

2.2 Tồn kho quá ít

Tồn kho quá ít cũng là một nguồn gốc của lãng phí trong hoạt động Logistics. Việc này có thể dẫn đến gián đoạn trong quá trình sản xuất và giao hàng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

2.3 Quản lý tồn kho kém

Quản lý tồn kho kém
Quản lý tồn kho kém

Một lãng phí tồn kho khác là quản lý tồn kho kém. Việc không theo dõi và kiểm soát tồn kho đúng cách có thể dẫn đến tình trạng hết hàng hoặc tồn dư quá nhiều. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động Logistics mà còn làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
https://www.facebook.com/So1chuyenphatnhanhquocte/

2.4 Hàng tồn kho không được sử dụng đúng mục đích

Việc sử dụng hàng tồn kho không đúng mục đích cũng là một lãng phí trong hoạt động Logistics. Ví dụ, sử dụng hàng hóa chất lượng cao cho mục đích thấp có thể dẫn đến chi phí không cần thiết và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động.

3. Lãng phí chờ đợi (Waiting Waste)

Lãng phí chờ đợi là một trong những nguồn gốc chính của lãng phí trong hoạt động Logistics. Các lãng phí chờ đợi thường gặp trong hoạt động Logistics bao gồm:

3.1 Người lao động phải chờ đợi

Một trong những lãng phí chờ đợi phổ biến nhất là khi người lao động phải chờ đợi máy móc, nguyên vật liệu hoặc thông tin để tiếp tục công việc. Việc này không chỉ làm gián đoạn quá trình sản xuất mà còn tăng chi phí nhân công và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động.

3.2 Máy móc phải chờ đợi

Việc máy móc phải chờ đợi cũng là một lãng phí trong hoạt động Logistics. Điều này có thể xảy ra khi máy móc bị hỏng hoặc không được bảo trì đúng cách, dẫn đến gián đoạn trong quá trình sản xuất và tăng chi phí sửa chữa.

3.3 Chờ đợi trong quá trình vận chuyển

Việc chờ đợi trong quá trình vận chuyển cũng là một nguồn gốc của lãng phí. Việc này có thể xảy ra khi hàng hóa bị chậm trễ trong quá trình vận chuyển hoặc khi hàng hóa bị kẹt tại các điểm trung chuyển. Điều này không chỉ tăng chi phí vận chuyển mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động Logistics.

4. Lãng phí thao tác (Motion Waste)

Lãng phí thao tác là một trong những nguồn gốc chính của lãng phí trong hoạt động Logistics. Các lãng phí thao tác thường gặp trong hoạt động Logistics bao gồm:

4.1 Thao tác không cần thiết

Một trong những lãng phí thao tác phổ biến nhất là việc thực hiện các thao tác không cần thiết. Điều này có thể xảy ra khi công nhân phải di chuyển quá nhiều để lấy dụng cụ hoặc khi thiết kế thao tác không hợp lý. Việc này không chỉ làm gián đoạn quá trình sản xuất mà còn tăng chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động.

4.2 Thao tác thừa

Việc thực hiện các thao tác thừa cũng là một nguồn gốc của lãng phí thao tác. Ví dụ, sử dụng quá nhiều thành phần hoặc gia công vượt quá yêu cầu của khách hàng đều làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động.

4.3 Thiết bị không đạt hiệu suất cao

Thiết bị không đạt hiệu suất cao cũng là một lãng phí thao tác. Việc này có thể xảy ra khi thiết bị quá cũ hoặc không được bảo trì đúng cách, dẫn đến gián đoạn trong quá trình sản xuất và tăng chi phí sửa chữa.

5. Lãng phí gia công thừa (Over Processing Waste)

Lãng phí gia công thừa là một trong những nguồn gốc chính của lãng phí trong hoạt động Logistics. Các lãng phí gia công thừa thường gặp trong hoạt động Logistics bao gồm:

5.1 Sử dụng thành phần phức tạp hơn yêu cầu

Một trong những lãng phí gia công thừa phổ biến nhất là khi sử dụng các thành phần phức tạp hơn yêu cầu của khách hàng. Việc này không chỉ tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động.

5.2 Gia công vượt quá yêu cầu

Việc gia công vượt quá yêu cầu của khách hàng cũng là một nguồn gốc của lãng phí gia công thừa. Ví dụ, đánh bóng bề mặt quá mức hoặc tại vị trí không cần thiết đều làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động.

5.3 Thiết kế thao tác không hợp lý

Thiết kế thao tác không hợp lý
Thiết kế thao tác không hợp lý

Thiết kế thao tác không hợp lý cũng có thể dẫn đến lãng phí gia công thừa. Việc này có thể xảy ra khi thiết kế thao tác kém hoặc khi thiết bị bắt tiện-cao quá, thấp quá. Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động.
Tác Động Của Thương Mại Điện Tử Lên Ngành Vận Chuyển Hàng Hóa Quốc Tế

6. Lãng phí sản xuất thừa (Over Production Waste)

Lãng phí sản xuất thừa là một trong những nguồn gốc chính của lãng phí trong hoạt động Logistics. Các lãng phí sản xuất thừa thường gặp trong hoạt động Logistics bao gồm:

6.1 Sản xuất ra nhiều hơn yêu cầu

Một trong những lãng phí sản xuất thừa phổ biến nhất là khi sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn yêu cầu của khách hàng. Việc này không chỉ tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động và làm tăng tồn kho.

6.2 Không đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng

Việc không đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng cũng là một nguồn gốc của lãng phí sản xuất thừa. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp không có kế hoạch sản xuất hiệu quả hoặc khi gặp sự cố trong quá trình sản xuất. Việc này không chỉ làm gián đoạn quá trình sản xuất mà còn ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

6.3 Sản xuất không đạt chất lượng

Việc sản xuất không đạt chất lượng cũng là một nguồn gốc của lãng phí trong hoạt động Logistics. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp không có quy trình kiểm tra chất lượng hoặc khi gặp sự cố trong quá trình sản xuất. Việc này không chỉ tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

7. Lãng phí khuyết tật (Defect Waste)

Lãng phí khuyết tật là một trong những nguồn gốc chính của lãng phí trong hoạt động Logistics. Các lãng phí khuyết tật thường gặp trong hoạt động Logistics bao gồm:

7.1 Sản phẩm bị lỗi

Sản phẩm bị lỗi
Sản phẩm bị lỗi

Một trong những lãng phí khuyết tật phổ biến nhất là khi sản phẩm bị lỗi. Điều này có thể xảy ra khi sản phẩm không đạt chất lượng hoặc khi gặp sự cố trong quá trình sản xuất. Việc này không chỉ tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.
[ Update 2024 ] – 4 LỢI ÍCH CỦA AI TRONG QUÁ TRÌNH LOGISTICS NGƯỢC

7.2 Sai sót về giấy tờ

Sai sót về giấy tờ cũng là một nguồn gốc của lãng phí khuyết tật. Việc này có thể xảy ra khi thông tin về sản phẩm không được cập nhật đúng hoặc khi có sai sót trong quá trình ghi chép. Việc này không chỉ làm gián đoạn quá trình sản xuất mà còn ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

7.3 Sai quy cách

Sai quy cách cũng có thể dẫn đến lãng phí khuyết tật. Việc này có thể xảy ra khi sản phẩm không đạt yêu cầu về kích thước, màu sắc hoặc chất lượng. Điều này không chỉ tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Kết luận

Trong hoạt động Logistics, việc phát hiện và loại bỏ các lãng phí là rất quan trọng để tối ưu hóa hiệu quả và giảm chi phí. 7 nhóm lãng phí thường gặp trong hoạt động Logistics bao gồm: vận chuyển, tồn kho, thao tác, chờ đợi, gia công thừa, sản xuất thừa và khuyết tật. Doanh nghiệp cần phải xem xét và áp dụng các biện pháp để giảm thiểu các lãng phí này, từ đó cải thiện hiệu quả và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

Mời Bạn Đánh Giá