Tìm Hiểu Về Trị Giá Hải Quan Ở Việt Nam

Giới thiệu

Trong quá trình nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, việc xác định trị giá hải quan là rất quan trọng. Trị giá hải quan được sử dụng để tính toán thuế và phí liên quan đến hàng hóa mà doanh nghiệp muốn nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về trị giá hải quan ở Việt Nam.

1. Định nghĩa 

Tìm Hiểu Về Trị Giá Hải Quan Ở Việt Nam

 • Trị giá hải quan là giá trị thực tế của hàng hóa được sử dụng để tính toán thuế và phí liên quan đến hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu.
 • Trị giá hải quan bao gồm giá trị hàng hóa, các chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa như phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác (nếu có).
 • Trong trường hợp không thể xác định được giá trị hàng hóa, cơ quan hải quan sẽ sử dụng các phương pháp thay thế để tính toán trị giá hải quan.

2. Các phương pháp tính toán trị giá hải quan

Tìm Hiểu Về Trị Giá Hải Quan Ở Việt Nam

2.1 Phương pháp giá xuất xứ (Method of Valuation Based on the Origin)

 • Phương pháp này sử dụng giá xuất xứ của hàng hóa để tính toán trị giá hải quan.
 • Giá xuất xứ là giá của hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu hoặc xuất khẩu, được tính dựa trên giá bán ra hoặc giá mua vào của hàng hóa tại nơi sản xuất.
 • Phương pháp này được sử dụng nhiều nhất và được coi là phương pháp chính thức để tính toán trị giá hải quan.

2.2 Phương pháp 

Tìm Hiểu Về Trị Giá Hải Quan Ở Việt Nam

(Transaction Value Method)

 • Phương pháp này sử dụng giá trị giao dịch của hàng hóa để tính toán trị giá hải quan.
 • Giá trị giao dịch là giá bán của hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu hoặc xuất khẩu, bao gồm cả các chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa.
 • Phương pháp này được sử dụng khi không thể áp dụng phương pháp giá xuất xứ.

2.3 Phương pháp giá ước tính (Computed Value Method)

 • Phương pháp này sử dụng giá trị ước tính của hàng hóa để tính toán trị giá hải quan.
 • Giá trị ước tính được tính dựa trên giá thành sản xuất hàng hóa, cộng với các chi phí khác như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, xây dựng máy móc và thiết bị, chi phí quản lý và các chi phí khác liên quan đến việc sản xuất hàng hóa.
 • Phương pháp này được sử dụng khi không thể áp dụng phương pháp giá xuất xứ hoặc phương pháp giá thị trường.

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế giá rẻ

2.4 Phương pháp giá so sánh (Fallback Method)

 • Phương pháp này sử dụng giá trị của hàng hóa cùng loại hoặc tương tự để tính toán trị giá hải quan. -Phương pháp này được sử dụng khi không thể áp dụng bất kỳ phương pháp nào khác.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến trị giá hải quan

Tìm Hiểu Về Trị Giá Hải Quan Ở Việt Nam

3.1 Giá trị hàng hóa

 • Giá trị hàng hóa là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến trị giá hải quan.
 • Giá trị hàng hóa càng cao thì trị giá hải quan càng cao, dẫn đến việc doanh nghiệp phải trả nhiều thuế và phí hơn.

3.2 Chi phí vận chuyển

 • Chi phí vận chuyển cũng ảnh hưởng đến trị giá hải quan.
 • Nếu chi phí vận chuyển cao, trị giá hải quan sẽ tăng lên.

3.3 Chi phí bảo hiểm

 • Chi phí bảo hiểm là yếu tố khác ảnh hưởng đến trị giá hải quan.
 • Nếu chi phí bảo hiểm cao, trị giá hải quan sẽ tăng lên.

3.4 Chi phí khác

 • Ngoài các chi phí trên, còn có các chi phí khác như chi phí kiểm định, chi phí đóng gói và chi phí xử lý chất thải có thể ảnh hưởng đến trị giá hải quan.

4. Những điều cần biết khi khai báo trị giá hải quan

 • Doanh nghiệp phải khai báo trị giá hải quan chính xác để tránh việc bị phạt hoặc xử lý hành chính.
 • Việc khai báo không chính xác có thể dẫn đến việc thanh toán thiếu thuế hoặc phí, hoặc bị kiểm tra và xử lý hành chính.
 • Doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến trị giá hải quan để đưa ra khai báo chính xác.

5. Kết luận

Trị giá hải quan là yếu tố quan trọng trong quá trình nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa. Việc tính toán trị giá hải quan chính xác sẽ giúp doanh nghiệp tránh việc bị phạt hoặc xử lý hành chính. Các phương pháp tính toán trị giá hải quan được sử dụng phổ biến như phương pháp giá xuất xứ, giá thị trường, giá ước tính và giá so sánh.

FAQs

Q1: Trị giá hải quan ảnh hưởng đến việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa như thế nào?

 • A1: Trị giá hải quan được sử dụng để tính toán thuế và phí liên quan đến hàng hóa, do đó nó có tác động đến giá thành của hàng hóa.

Q2: Tại sao phương pháp giá xuất xứ được sử dụng nhiều nhất để tính toán trị giá hải quan?

 • A2: Phương pháp giá xuất xứ là phương pháp chính thức và dễ áp dụng nhất để tính toán trị giá hải quan.

Q3: Chi phí nào ảnh hưởng đến trị giá hải quan?

 • A3: Chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm và các chi phí khác như kiểm định, đóng gói và xử lý chất thải đều ảnh hưởng đến trị giá hải quan.

Q4: Tại sao việc khai báo trị giá hải quan chính xác quan trọng đối với doanh nghiệp?

 • A4: Việc khai báo không chính xác có thể dẫn đến việc thanh toán thiếu thuế hoặc phí, hoặc bị kiểm tra và xử lý hành chính.

Q5: Nếu không thể xác định được giá trị hàng hóa, cơ quan hải quan sẽ làm gì?

 • A5: Cơ quan hải quan sẽ sử dụng các phương pháp thay thế để tính toán trị giá hải quan.
Mời Bạn Đánh Giá